Welkom bij Systhema Aanpak

Aanpak

Systhema kan op verzoek het gehele ontwikkel- en implementatietraject van begin tot eind voor u realiseren. Wij verrichten gedegen marktonderzoek en stellen naar aanleiding daarvan een businessplan op. Samen met u formuleren we vervolgens de eisen voor het te ontwikkelen pakket: hoe wordt er binnen uw bedrijf gewerkt, waar is behoefte aan en hoe kunt u zo actueel mogelijk zijn en blijven? Daarbij gebruiken we use cases, zodat we precies kunnen benoemen waar uw systeem aan moet voldoen. Pas als de functionaliteit goed is, wordt begonnen met het ontwikkelen van de software. Onze medewerkers zorgen daarnaast voor de implementatie van de software, de begeleiding en eventueel opleiding van uw mensen en zij blijven beschikbaar voor de nazorg.

Projectmanagement

U kunt ook het projectmanagement aan ons uitbesteden als dat nodig is. De projectmanagers van Systhema hebben ervaring in het managen van complexe IT-projecten, binnen tijd en budget. Daarbij worden projectmanagementmethoden, standaarden en technieken gebruikt die bewezen succesvol zijn geweest in andere projecten. Wij hebben daarbij Dynamic Systems Development Method (DSDM) als leidraad. Belangrijke eigenschappen van DSDM zijn gebruikersbetrokkenheid en het sturen op resultaat. Wij combineren aspecten uit DSDM met de elementen uit andere methoden, zoals SDM en RUP. Daarnaast gebruiken we de best-practice-ervaringen van PRINCE2 om het project te beheren.

Advies

Denkt u dat uw huidige ICT-omgeving aan vernieuwing of vervanging toe is? Wij kunnen een audit voor u uitvoeren; een second opinion ten aanzien van uw huidige systemen en processen. Systhema doet helder geformuleerde aanbevelingen voor verbeteringen, inclusief een kostenraming. Wij helpen uw organisatie bovendien bij het definiƫren van de juiste strategie en vertalen dat in concrete concepten die direct gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast doen wij haalbaarheidsonderzoeken en investeringsanalyse en adviseren en begeleiden wij complete out-sourcings-trajecten. We beschikken over uitstekende adviseurs die onder meer gebruikmaken van de methodieken ISPL, ITIL en PRINCE2.